Kapcsolat

ligetlovarda@gmail.com

+36-30-813-5412

+36-30-373-6228

Style Lovas Webáruház

Lósportok / lovassportok

     

A lovakkal kapcsolatos klasszikus versenyeket két fő csoportba osztjuk:

lósportok és lovassportok

 

Lósportok

 

A lóverseny mindkét ágában a cél a lehető legnagyobb sebesség elérése, így a győzelem megszerzése, persze az adott ág szabályainak keretén belül.

A lóversenyzés hagyományát Magyarországon Széchenyi István honosította meg.
 

  • Galopp

A galopp versenyekben a lovak vágtában futnak a cél felé, nyergükben a zsoké irányításával. Ezeken a versenyeken leginkább angol telivérek futnak, amely kimondottan versenyre kitenyésztett lófajta.

Megkülönböztetünk sík és ugró versenyeket, az utóbbinál gátak illetve akadályok nehezítik a célba jutást. Néhány kiemelkedő hazai verseny: Nemzeti Díj, Magyar Derby, Kincsem Díj, Szent László Díj.

Overdose (image film)

,

 

  • Ügető

A hajtó versenykocsiban ül. A hajtó a kapcsolatot a lóval a szárral és az ostorral tartja, és ügyelnie kell rá, hogy a ló végig a lehető leggyorsabb ügető járómódban versenyezzen. Erre a versenyfajtára tenyésztették ki az ügetőló fajtát.

Derby 2015

 

Lovassportok

 

A lovassportok a háborúk során a hadviselésben nagyon fontos szerepet játszó lovaskatona és a lovak kiképzéséből alakultak ki, egyúttal ma már objektív értékmérői is a lótenyésztésnek. Ezekben a sportokban rendkívül fontos a lovak teljesítménye, tudása, kiképzésük minősége és szintje, ezért magának a lovasnak is a ló engedelmességét és ügyességét ki és továbbfejlesztő idomítási készsége a lényeges.
 

  • Díjugratás

A díjugrató versenyszámban a ló és lovas együttes teljesítményét akadálypályán, különböző feltételek mellett bírálják el.

A díjugratás célja: bebizonyítani a ló ugrókészségét és –képességét,ügyességét,engedelmességét, valamint a versenyző lovaglótudását.

Ha a versenyző bizonyos hibákat vét – mint például az akadály leverése,az engedelmesség megtagadása,az alapidő túllépése,stb.– hibapontokat kap. A versenyszám győztese az a versenyző,aki a legkevesebb hibapontot kapja,a legrövidebb idő alatt teljesíti a pályát,vagy a legmagasabb pontszámot szerzi,a versenyszám típusától függően.

Akadály típusok:

meredek
széles
vizesárok
összetett akadály
bankek 
ugratók
csúzdák

Rió Olimpia

 

  • Díjlovaglás

A díjlovaglás a lovassport magas követelményű vállfaja.

A díjlovaglás célja: a ló kiegyensúlyozott atlétává történő fejlesztése harmonikus idomítás által. A ló alkatának és képességeinek harmonikus kifejlesztése.

Eredménye: a ló egyidejűleg nyugodttá, hajlékonnyá, elengedetté és hajlíthatóvá, ugyanakkor engedelmessé, figyelmessé és élénkké válik, így a lovas és a ló közt tökéletes összhang valósulhat meg. Együttműködés.

Díjlovas kategóriák

E – előkészítő
A - alapfokú
L - könnyűosztály
M – középosztály
S – nehézosztály

Az S kategória különválik S1 és S2 –re. Az S1-be tartoznak a nehézosztályú feladatok, a Szent György Díj, valamint az Intermediere I feladat. Az S2 a nagydíj szintű feladatok, többek között az Intermediere II versenyszám is. 

Anky Van Grunsven és Keltec Salinero

 

  • Fogathajtás

A fogathajtó verseny három próbából áll, ahol a hajtók és lovak igyekeznek bemutatni felkészültségüket idomításból és erőnlétből.

„A” versenyszám – díjhajtás

A 40x100 méteres alapterületű füves négyszögben különböző figurák bemutatását kell a hajtónak végrehajtania egy kötelező, előre megadott program szerint, amely különböző jármódokat (lépés, ügetés, sebes ügetés, stb.) tartalmaz.

„B” versenyszám – maraton hajtás

A maratonhajtás vagy terepverseny a lovak erőnlétét a hajtó igazi versenyzői adottságait lemérő versenyszám. A maratonpálya hossza 22 km lehet és 5 szakaszból áll.

„C” versenyszám – akadály hajtás

Ezt a versenyszámot 70x120 m-es akadálypályán rendezik, amelyet 20 akadály nehezít. Ezeket megadott sorrendben kell teljesíteni. A „kapuk” (akadályok) szélessége mindössze 10-10 cm-el nagyobb a kocsik hátsó kerekének nyomtávjánál. 

Dobrovitz József FEI WorldCup London 2016

 

  • Lovastorna

A lovastorna a latin eredetű voltizsálás magyar változata. A voltizsálás kifejezés a latin „volitare” ill. olasz „volteggiare” szavakból származik, jelentése: röpködni.
 
A lovastornászok lóháton végeznek akrobatikus torna-, gimnasztikai gyakorlatokat. A ló egyenletes tempóban egy 15 méter átmérőjű körön halad. A ló, lovasok és a futószárazó szoros együttműködése szükséges a feladatok sikeres végrehajtáshoz.

Egyéni, pas-de-deux és csapatvoltizsálás létezik. A csapat többnyire 7 vagy 8 főből áll (6 fő + a tartalékok).

Verseny során vágtázó lovon mutatják be a lovastornászok a feladatokat, de az előkészítő versenyeken lépés  jármóban is összemérik a tudásukat.

Kötelező gyakorlatok:

felugrás
alapülés 
zászló
malom 
olló
állás
lengés

Lovastorna OB Szárnyaló LSE junior csapat

 

  • Military

A military eredetileg a katonalovak összetett háromnapos versenye volt. 

A háromnapos versenyek három, egymástól teljesen különálló részvizsgából állnak, amelyeket külön napokon bonyolítanak le, a lovasnak pedig mindhárom számot ugyanazzal a lóval kell teljesítenie:

díjlovaglás
terepverseny
díjugratás

A terepszakasz hossza a százalékban kifejezett követelményszinttől függően 15-30 km-es lehet. A terepversenynek négy szakasza van: A; B, C, D.

A szakasz: (kisügető) sima úton kell ügetni, a táv kb.4400-4500 méter, amit 20-25 perc alatt tesznek meg.

B szakasz: cross akadályverseny (gátverseny) jóval keményebb: 2-4 km, általában 3100 méter hosszú szakaszon 8-10, egyenként 1.4 méter magas, 4 méter széles akadállyal.

C szakasz: ügetés hasonló tempóban, mint az A-szakaszon – csak éppen 5-7 km-t.
A C fázist követően a lovaknak 10 perc kötelező pihenő jár.

D szakasz: az ún. terep-akadályverseny, a cross: 7000-8000 méter hosszú pályát kell megtenni, amelyen 30-38 akadályt kell átugraniuk, közte több hosszú vizes árkot is. Az akadályok magassága 110-120 cm lehet.

Badminton 2016

 

  • Távlovaglás

A távlovas versenyek több szakaszból állnak.
Valamennyi szakasz végén kötelező megállókat kell közbeiktatni állatorvosi vizsgálat céljából. Egy szakasz legfeljebb 40 kilométer hosszú lehet. 10 kilométeresnél rövidebb szakasz általában nincs.

A szakaszok közt 15-50 perc hosszú kötelező pihenő van.

Nemzetközi versenyek:

4 csillagos bajnokságok
3 csillagos: 140-160 km, 90-100 két nap
2 csillagos: 120-140 km, 70-89 két nap
1 csillagos: 80-119 km

Magyar versenyek:

Hosszú táv      100-160 km
Középtáv         80-100 km
Rövidtáv         40-60 km
Távhajtás         2x40 km
Junior              80-120 km

Meistro Kupa 2015

 

  • Western - Reining

A Reininget a western lovaglás esszenciája és a western idomítás legmagasabb fokú próbája, ezért széles körben szokás „western díjlovaglásnak” is nevezni. 2000-ben a FEI (a Nemzetközi Lovas Szövetség) a már meglévő 6 szakága mellé hivatalosan elismerte hetedik szakágaként.

A reining célja a ló alkatának, mozgásának és képességeinek harmonikus kifejlesztése. Elnevezése a „rein”, vagyis „szár” szóból ered, és a szárak között mozgó lóra utal. A verseny során speciális reninig manővereket kell meghatározott program szerint teljesíteni. 

Ezek a feladatok:

Neck reining - a szár nyakra helyezésével való irányítás
Sliding stop - csúszó megállás, nem ritkán több. mint 10 méteren át
Spin - lapos, körbe”ügetés” a belső hátsó láb körül
Roll back - stop és közvetlen utána egy 180’-os fordulat vágtába 
„Hátrafutás” - gyors, ügetésszerű hátralépés
Hátraléptetés alakzatban - íven, L, U, …stb. formában
side pass - csak oldalra való mozgás, gyakran rúd felett
kapunyitás
Jog - jellegzetes, lassú, kényelmes western ügetés
Négyzetben körbefordulás - a ló a közepe körül fordul körbe egy 150 cm-210 cm-es négyszögben

Lil Joe Cash