Kapcsolat

ligetlovarda@gmail.com

+36-30-813-5412

+36-30-373-6228

Style Lovas Webáruház

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Bevezető rendelkezések 

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Liget Lovardát üzemeltető Hajnalsárkány Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) órarendi óráira/eseményeire történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a lovarda szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse. 

Az egyesület adatai

Cégnév: Liget Lovassport Egyesület
Székhely: 2111 Szada Teleki S utca 2
Adószám: 18597149-1-13 
Nyilvántartási szám: 13-02-000618 
Egyesületi elnök: Szilágyi Nárcisz
Bankszámlaszám: Raiffeisien Bank 12021006-01461614-00100004
A Szolgáltató e-mail címe: ligetlovarda@gmail.com

Az egyesület telephelye:

2162 Őrbottyán 0114/12

 A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

2. Részvételi feltételek 

A www.ligetlovarda.hu és www.motibro.com weboldalon az Egyesület rendszeres lovas óráin és eseményein való részvételi lehetőséget értékesít. 

A lovasórákon/eseményeken való jelentkezésre a https://www.motibro.com/users/my_bookings weboldalakon keresztül, regisztrációt követően van lehetőség.

Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató óráira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

A résztvevőket a jelentkezés a Bejelentkezés gomra való kattintás után regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik. 

Az órákra/eseményekre történő jelentkezés menete: 

Órarendi órák esetében az adott óránál, egyéb eseménynél pedig az esemény adatlapján a jelentkező rákattint a „Bejelentkezés” gombra. 

A jelentkezést rendszerünk rögzíti. 

A megrendelt részvételt üzleteinkben személyesen, illetve online bankkártyával van lehetőség kifizetni. A jelentkezésre hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további tájékoztatást kaphat elérhetőségeink bármelyikén. 

3. Az órarendi órák/események menete 

Órarendi órák esetében az oktatás időtartama az órarendben feltűntetett időtartamnak felel meg. Események tekintetében azok időtartamát az adott esemény leírása tartalmazza. Lovardánkban állandó recepció nem működik, belépésre az órarendi órák és egyéb meghirdetett események kezdési időpontja előtt 20 perccel van lehetőség. Célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk az óra időtartamának meghosszabbítására, a gyakorlásba a késve érkező jelentkező nem tud bekapcsolódni. 

A résztvevő saját hibájából, a lovasóra más résztvevőjének hibájából  ill. a lovak és egyéb állatok kiszámíthatatlan viselkedésének okán bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a tanfolyamon részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít. 

4. Az oktatás menete 

Az egyesület a gyakorlás menete meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles a lovardát erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig.

5. Kapcsolattartás 

A bejelentkezett lovasokkal való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. Az Egyesület nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel. 

6. Tagsági díjak 

A tagsági díj tartalmazza a lovasoktató által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot. Az órarendi órákon történő mindenkori részvételi díjak a https://ligetlovarda.hu/lovasoktat%C3%A1s weboldalon elérhetők. Az események részvételi díjairól az adott esemény leírása nyújt tájékoztatást. Az Egyesület jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díjak módosításának közzététele a honlapon történik. A módosítás a honlapon való feltüntetés időpontjától vagy az ott megjelölt időponttól érvényes. 

7. A fizetés módja

a. Készpénzes fizetés

A tagsági díj készpénzes teljesítésére a helyszínen az óra vagy az esemény előtt van lehetőség.

b. Online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

8. Részvételi szabályok 

Az órarendi órákon és meghirdetett eseményeken való részvétel lehetősége a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal.
A lovasoktatáson való részvételből a Hajnalsárkány Sportegyesület és a Liget Lovarda képviseletében eljáró, jelen lévő lovasoktató jogosult kizárni különösen azt, aki
- a lovardában kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;
- magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;
- viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a lovasóra menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza
- ittas vagy egyéb itélőképességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt áll.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt az órán/eseményen való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.
 résztvevők a lovardát, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, továbbá felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért. 

9. Módosítás joga 

Az Egyesület fenntartja a jogot arra, hogy az órák/események időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett tanfolyamra felhasználható. 

10. Lemondási feltételek 

A résztvevők a kiválasztott rendszeres órarendi órák esetében 24 órával a kezdés időpontja előtt jogosultak a részvételt lemondani, a https://www.motibro.com/ az adott óránál/eseménynél a „Lejelentkezem” gombra kattintva. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely órára/eseményre felhasználható, az óra pótolható.

24 órán belüli lemondás vagy az óra látogatásának elmulasztása esetén az óradíjat meg kell fizetni.

11. Adatkezelés 

Az Egyesület a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel, az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az órákra/eseményekre történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A megrendelt szolgáltatásról Bevételi pénztárbizonylat vagy igény esetén számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A az órára/eseményre történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisába. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni. 

12. Egyéb rendelkezések 

a. Az Egyesület felhívja a jelentkező figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe

b. Az egyesület bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

c. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni. 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.